692-478-886

mpolinski@ape.com.pl

أدى الإضاءة حوض السمك

T90.13 أزرق

230 فولت 13 واط IP65
زروبيون دبليو بولس

T85.F26.15 مارين S.KBP.

230 فولت 15 واط IP65
زروبيون دبليو بولس

T90.12 مشمس

230 فولت 12 واط IP65
زروبيون دبليو بولس

O?wietlenie LED akwarium

O?wietlenie LED akwarium od APE LED:

 • Nowa generacja profesjonalnego, energooszcz?dnego
  i wydajnego rozwi?zania zapewniaj?cego zamiennik o?wietlenia ?wietlówkowego
 • Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez konieczno?ci zmiany okablowania
 • Nie wygina si? dzi?ki szklanej obudowie
 • Wbudowana regulacja mocy – opcja
 • Bezpo?redni zamiennik konwencjonalnych ?wietlówek
 • Oszcz?dno?? energii powy?ej 60% w porównaniu z konwencjonalnymi ?ród?ami
 • Zoptymalizowana waga i rozmiar dzi?ki kompaktowej konstrukcji
 • السيقان القياسية G13 و G5

O?wietlenie LED do akwarium- Specyfikacja

dane techniczne ?wietlówka akwarystyczna
barwy ?wiat?a akwarystycznego
monta? ?wietlówki
مصباح الفلورسنت لحوض السمك
 • Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez konieczno?ci zmiany okablowania
 • Nie wygina si? dzi?ki szklanej obudowie
 • Wbudowana regulacja mocy – opcja
 • Bezpo?redni zamiennik konwencjonalnych ?wietlówek
 • Oszcz?dno?? energii powy?ej 60% w porównaniu z konwencjonalnymi ?ród?ami
 • Zoptymalizowana waga i rozmiar dzi?ki kompaktowej konstrukcji
 • السيقان القياسية G13 و G5
 • السكن الزجاجي
 • Temperatura pracy w otoczeniu: -30°C ÷ +50°C
 • Trwa?o??: 50 000 godzin
 • Stopie? ochrony: IP 67
 • ضمان عام واحد
البيانات الفنية لمصابيح حوض السمك
dane ?wietlówek do akwarium

O?wietlenie Led do akwarium wersja: PLANT

 • stymuluje wzrost ro?lin

 

?wietlówka do akwarium plant
?wietlówka LED do akwarium
paletki ?wietlówki LED

O?wietlenie Led do akwarium wersja: SUNNY

 • warunki zbli?one do naturalnych, zapewniaj?cy komfort faunie i florze
 • warunki zbli?one do naturalnych gwarantuj? zdrowy wzrost i rozwój ryb
 • wybierz ?ród?o ?wiat?a sunny i ciesz si? pi?kn? podkre?lon? barw? ryb
مصباح لحوض السمك

O?wietlenie Led do akwarium wersja: MARINE

 

o?wietlenie LED do akwarium marine
Pozosta?e typy:
مارين ب
مصباح بحري لحوض السمك
مارين ب
?wietlówka morska do akwarium
?wietlówki do akwarium
o?wietlenie morskie niebieskie

O?wietlenie Led do akwarium wersja: BLUE

 

morskie o?wietlenie LED

Pozosta?e podobne:
أكتينيك

أكتيني
?wietlówki akwarystyczne

Polska ?wietlówka LED do akwarium

Wybierz ?wietlówk? z procesorem imituj?c? cykl dobowy, zapewniaj?c? lepszy wzrost ro?lin i rybek.

Sterowanie moc? o?wietlenia LED

Programy akwarystyczne F1, F2, F3. Programy akwarystyczne maj? na celu symulowa? cykl dobowy i s? podzielone na 3 okresy czasowe. Ka?dy program F1, F2 i F3 posiada wbudowan? ramp? (R) dla wschodu i zachodu trwaj?ce po 2 godziny, oraz ka?dy z programów jest powtarzany co 24 godziny. Po uruchomieniu ka?de ?ród?o LED mrugnie raz, dwa b?d? trzy razy w zale?no?ci od wybranego programu.

أدى الإضاءة حوض السمك

O?wietlenie LED Akwarium – Program F4

Wywo?anie zmiany mocy w programie F4:
1. Wy??czon? ?ród?o LED w??cz na min. 2s
2. Aby zmieni? moc wy??cz i w??cz poni?ej 0,5s
3. Wy??czenie na jednym ze stopni skutkuje zapami?taniem
Wywo?anie programu F1:
1. ?ród?o LED w??cz i wy??cz w oko?o 1s
2. Nast?pnie ?ród?o LED w??cz i wy??cz w przedziale 0-4s
3. Aby zatwierdzi? zmian? programu, ?ród?o LED w??cz i wy??cz na oko?o 1s
Wywo?anie programu F2:
1. ?ród?o LED w??cz i wy??cz w oko?o 1s
2. Nast?pnie ?ród?o LED w??cz i wy??cz
في حدود 4-8 ثانية
3. Aby zatwierdzi? zmian? programu,
?ród?o LED w??cz i wy??cz na oko?o 1s
Wywo?anie programu F3:
1. ?ród?o LED w??cz i wy??cz w oko?o 1s
2. Nast?pnie ?ród?o LED w??cz i wy??cz w przedziale 8-12s
3. Aby zatwierdzi? zmian? programu, ?ród?o LED w??cz i wy??cz na oko?o 1s
Wywo?anie programu F4:
1. ?ród?o LED w??cz i wy??cz w oko?o 1s
2. Nast?pnie ?ród?o LED w??cz i wy??cz w przedziale 12-16s
3. Aby zatwierdzi? zmian? programu, ?ród?o LED w??cz i wy??cz na oko?o 1s

sterowanie moc? lampy akwarystycznej
?wietlówka do akwarium

Karta katalogowa ?wietlówka akwarystyczna LED

?wietlówka do akwarium

إعلان المطابقة للمفوضية الأوروبية

?wietlówka do akwarium

Katalog ?wietlówek akwarystycznych LED

تحميل

„Denerwuje mnie wymiana o?wietlenia w akwarium i pod??czanie dodatkowych programatorów czasowych do uruchomienia o?wietlenia, dlatego zdecydowa?em si? na zakup ?wietlówek APE. Polecam wersj? z procesorem steruj?cym moc? o?wietlenia i imituj?cym cykl dobowy. Genialne i trwa?e rozwi?zanie! Bez dodatkowych kabli i urz?dze? (bez programatorów czasowych), barwa taka jak? chcia?em”

رومان ت. من بوزنان