692478886

mpolinski@ape.com.pl

Oświetlenie uliczne LED gmin

Gmina Pokój

Dofinansowanie na budowę oświetlenia LED w gminie i mieście

Wymiana oświetlenia ulicznego to jednorazowy wydatek gwarantujący oszczędności. Oświetlenie uliczne LED od APE LED to w większości gmin, wymiana wyłącznie „żarówek”, których koszt można obniżyć korzystając z dofinansowań, takich jak:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (sprawdź w Twoim województwie)
  • Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej konkurs dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.
  • Oś priorytetowa 4 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
   • 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
  • Oś priorytetowa 5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności
 • NFOŚiGW (przykłady dofinansowań obecnie), w przeszłości program SOWA (sprawdź teraz czy jest nowa edycja)
 • Budżety Inwestycyjno-Remontowe Miast i Gmin
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 • WFOŚiGW – „Modernizacja oświetlenia energetycznego”
 • Partnerstwo publiczno-prywatnego (PPP)
 • Mapa dofinansowań, sprawdź z jakich dofinansowań korzystają inni

Twój pierwszy krok w kierunku innowacyjnej niskoemisyjnej gminy z APE LED

żarówka drogowa APE LED

Oświetlenie miejsc publicznych w Polsce pochłania każdego roku tysiące GWh energii. Gminom korzystającym ze starych, energochłonnych lamp sodowych proponujemy zamienniki żarówek sodowych, które wykonane są w najnowszych technologiach LED i przynoszą wysoki potencjał oszczędności kosztów zużycia energii na oświetlenie dróg, ulic oraz miejsc publicznych, poprawę efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego w mieście, a dla środowiska zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Szacunkowo w Polsce istnieje około 3,3 mln lamp ulicznych, w tym ok 60-65% to lampy sodowe, których wydajność wynosi ok. 40%, więc 60% zużywanej przez nie energii jest tracona – „idzie w powietrze”. Wymiana starych źródeł światła na energooszczędne żarówki LED-owe jest wielokrotnie bardziej opłacalna, ponieważ nasze żarówki APE LED charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością i w związku z tym bardzo krótkim okresem zwrotu poniesionych kosztów i to bez potrzeby wymiany całej lampy ulicznej.
Firma APE umożliwia gminom oraz samorządom poprawę efektywności oświetlenia poprzez zastosowanie LED-owych zamienników żarówek sodowych w istniejących oprawach ulicznych. Jesteśmy autorami projektów i producentem żarówek LED-owych zastępujących tradycyjne żarówki sodowe w istniejących, sprawnych oprawach ulicznych. Nasze LED-owe źródła światła posiadają opatentowane rozwiązania konstrukcyjne i są produkowane w Opolu. Firma APE istnieje od 1984 roku i daje zatrudnienie niemal 100 osobom, w tym 55 pracownikom niepełnosprawnym w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Dlaczego warto nawiązać z nami współpracę w celu wymiany oświetlenia, już teraz?

• specjalizujemy się w oświetleniu ulicznym
• oferujemy żarówki LED-owe o żywotności szacowanej na 10-15 lat
• źródła światła dobieramy na podstawie projektów w programie Dialux
• poprawa bezpieczeństwa na drogach i przestrzeni miejskiej poprzez doświetlenie terenu
• oferta bez ryzyka ponieważ koszt inwestycji zwraca się w czasie 12-18 miesięcy, tj. podczas trwania gwarancji
• znaczne obniżenie opłat za energię elektryczną
• możliwość testowego zainstalowania żarówek LED-owych

Dowiedz się więcej o oświetleniu ulicznym LED od APE LED lub skontaktuj się z APE LED już teraz!

Już teraz wpisz wymianę oświetlenia w Twój plan działań na rzecz zrównoważonej energii i zacznij redukować emisję CO₂ z APE LED.