692-478-886

mpolinski@ape.com.pl

APE LED producent oświetlenia LED
APE LED producent żarówek LED

AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0035/19
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-11-01 – 2021-07-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 95 000,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu czeski i niemiecki.