Misja firmy APE LED

Celem naszej firmy jest projektowanie oraz tworzenie z pasją wysokiej klasy, niezawodnych produktów polskiej myśli technicznej. Dzięki nowatorskiemu podejściu do projektowania i produkcji doszliśmy do nowych rozwiązań skutkujących uzyskaniem patentów w zakresie konstrukcji lamp ledowych.

Polityka Jakości firmy APE

Naszym głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości wyrobów i współpracy,
która zadowoli klientów oraz pozostałe strony i obniży nasze koszty produkcji. Aby to osiągnąć zapewniamy naszym klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie oferowanych produktów poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, elastyczności, szybkości oraz optymalizacji kosztów. Szczególnego znaczenia w naszej działalności nabiera:

  • poznawanie, kreowanie i zaspokajanie oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy
  • uzyskanie całkowitej zgodności jakości produktów z potrzebami klientów, przyjętymi wzorcami i obowiązującymi przepisami
  • nieustanne podnoszenie jakości produktów poprzez stałe unowocześnianie procesów technologicznych i rozwiązań konstrukcyjnych
  • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy na płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej
  • doskonalenie potencjału ludzkiego zatrudnionego w przedsiębiorstwie
  • pozostawanie w stałej interakcji z naszymi klientami, badanie i analizowanie ich potrzeb pod kątem spełnienia ich wymagań
  • spełnianie wymagań Systemu Zarządzania Jakością i jego ciągłe doskonalenie

Formularz kontaktowy