692-478-886

mpolinski@ape.com.pl

APE LED výrobca LED osvetlenia
APE LED výrobca LED žiaroviek

AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz realizuje projekt spolufinancovaný z európskych fondov s názvom „Rozvoj hospodárskej spolupráce a podpora aktivít spoločnosti AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz na medzinárodnej scéne.
Projekt č: RPOP.02.04.00-16-0035 / 19

Regionálny operačný program Opolského vojvodstva na roky 2014-2020
II O? priorita: konkurencieschopná ekonomika
Akcia: 2.4 Ekonomická spolupráca a podpora
OBDOBIE REALIZÁCIE PROJEKTU: 11.01.2019 - 31.07.2021
CELÁ HODNOTA? PROJEKT: 95 000,00 PLN
STOJÍ SA ?? SPOLUFINANCOVANIE: 66 500,00 PLN

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti rozvojom exportných aktivít, ekonomickou spoluprácou a propagáciou spoločnosti na nových českých a nemeckých trhoch.

Cielené aktivity plánované v projekte budú na:
- podpora rozvoja nových obchodných modelov vrátane akčných stratégií medzinárodná, otváranie nových obchodných kanálov, geografická alebo sektorová diverzifikácia (TYP 1);
- podpora hospodárskej spolupráce podnikov v národnom a medzinárodnom rozmere (TYP 2); - propagácia podnikov vrátane účasti v na národných a medzinárodných podujatiach, vr. na veľtrhoch, technologických prehliadkach ako súčasť projekt, ktorý má opodstatnenie v stratégii rozvoja spoločnosti alebo zavedené nové obchodné modely (TYP 3).

Priamymi efektmi realizácie projektu bude podpora Žiadateľa v oblasti internacionalizácie aktivít, odborné poradenstvo, podpora implementácie projektov, informácie a propagácia medzinárodného charakteru a investovanie vlastných zdrojov.